Keynes Teorisi ve İstihdam Planı

Keynesyen ekonomi, ekonomideki toplam harcamaların ekonomik bir teorisi ve bunun çıktı ve enflasyon üzerindeki etkileridir. Keynesyen ekonomi,…

Gelişmekte Olan Ülkeler ve Özellikleri

Gelişmekte olan ülkeleri tanımlamak için çeşitli terimler kullanılmıştır. Üçüncü Dünya tanımı, Soğuk Savaş sırasında gelişmekte olan…

Hedging Nedir?

Hedging her yatırımcının bilmesi gereken yararlı bir uygulamadır. Piyasalarda hedge etme, portföy korumasını almanın bir yoludur –…

Leasing Nedir?

Leasing, sabit varlık gereksinimlerini çözmek için varlığın satın alınmasına karşı tercih edilen bir çözüm şeklidir. Bu…

Kaldor ve Hicks Ölçütleri

Neredeyse her hukuk öğrencisi, hukuk fakültesinin ilk yılında normatif hukuka ve ekonomiye bir giriş yapar. Normatif…

Mutlak Üstünlükler ve Mukayeseli Üstünlükler Nelerdir?

Mutlak üstünlükler, bir ülkenin spesifik malları nispeten düşük marjinal maliyet ile verimli ve etkili bir şekilde üretmesine izin…

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi Nedir?

Karşılaştırmalı üstünlük, bir ülke diğerinden daha düşük bir fırsat maliyetiyle bir mal veya hizmet üretebildiği zaman…

Hicks Yaklaşımı Nedir?

Bir malın fiyatındaki bir değişiklik, tüketicinin talep ettiği miktarı değiştirir. Bu fiyat etkisi olarak bilinir. Bununla birlikte, bu…

Gini Katsayısı Nedir?

Gini katsayısı (Gini endeksi veya Gini oranı), bir popülasyondaki ekonomik eşitsizliğin istatistiksel bir ölçüsüdür. Katsayı, gelirin…

Hiperenflasyon ve Örnekleri

Hiperenflasyon ve Örnekleri Hiperenflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının ayda yüzde 50’den fazla artmasıdır. Bu hızla, bir ekmek…

Araç çubuğuna atla