Ad Valorem Vergilendirme Nedir?

Ad Valorem Vergilendirme nedir?

Vergi matrahı hesaplamaları iki şekilde yapılmaktadır bunlardan birincisi Spesifik Sistem diğeri ise Advalorem Sistem olarak bilinmekte olan sistemdir. Bu sistemlerden hangisinin tercih edileceği kişisel olarak karar verilebilecek bir durum değildir. Ülkelerin ekonomi politikaları karar noktasında tek önemli olan nokta olarak bilinmektedir. Devletler vergi ile ayakta kalmalarından dolayı ülkelerin kendi durumlarını değerlendirmeleri sonucunda karar verilmektedir. Kişilerin veya kurumların bu tercihlerden birisini tercih etmeleri mümkün değildir.

Advalorem sistem olarak bilinmekte olan sistem vergi matrahının hesaplanması gereken ürün veya hizmetin kıymet yani değer kriterlerine göre hesaplanması üzerine kurulmuş bir vergi sistemidir. Advalorem sistem ile hesaplanmakta olan vergi sitemlerine örnek verilmesi gerekirse kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gümrük vergisi gibi vergi sitemlerinin bu şekilde hesaplamalarının yapıldığı bilinmektedir.

Advalorem sistem başka bir şekilde ifade edilmesi gerekirse kıymet/değer olarak bilinmekte olan parasal değerler kriterlerine bakılarak vergi matrahının hesaplanması olarak da tabir edilmesi mümkün olacaktır.

Advalorem sistemi bir örnek ile izah etmek gerekirse; 200 ton ağırlığında bakır ithal edilmesinin düşünülmesi durumunu bir an için varsayalım. Bakırın mevcut bulunan ağırlığının bilinmekte olan birim fiyatı ile çarpılması neticesinde advalorem sisteme ile ilgili veri elde edilmiş olacaktır. Bunun anlamı ithal edilecek olan değerin kıymetinin tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Elde edilen bu değer üzerinden alınacak olan verginin hesaplanması konusuna advalorem sisteme vergi hesaplaması denilmektedir.

Advalorem Sistem Kökeni

Advalorem sistem kelime kökeninin incelendiğinde Latince kökenli olduğu anlaşılmaktadır. Kelime anlamı olarak kullanım karşılığını bir nevi ifade etmektedir. ‘değerine göre’ anlamına gelmekte olan advalorem sistem birçok ülkede bu isim altında kullanılmaktadır. Advalrem olarak bilinmekte olan vergi türünün değişimleri sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir. Sistem ilk kullanıldığı zamandan beri nerede ise hiç değişmeden kullanılmakta olan bir vergi sistemidir. Dünyanın her yerinde aynı şekilde kullanılmaktadır. Malın direk kendi değeri değil yekününün değeri üzerinden alınmakta olan vergi türü köken olarak oldukça eskiye dayanmaktadır. Nerede ise tüm ülkelerde kullanılmakta olan katma değer vergisi bu sistem üzerinden alınan vergilere en iyi örnek olarak gösterilebilmektedir. Değer esası üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

Vergi Sınıflandırmaları

Devletlerin uygulamakta oldukları birçok vergi çeşidi bulunmaktadır. Bu vergilerin bir kısmı dolaylı olarak alınmakta bir kısmı ise direk olarak alınmaktadır. Bu vergilerden advalorem sistem olarak tahsil edilmekte olan vergiler dolaylı olarak tahsil edilmekte olan vergilere örnek olarak bulunmaktadır. Bazı satılan ürünler üzerinden veya verilen hizmet üzerinden devlete direk olarak verilmekte olan vergiler bulunmaktadır. Bunların belli bir tarihi bulunmaktadır. Bu tarih içerisinde ilgili devlet dairesi ile temasa geçerek vergilerin ödenmesi icap etmektedir. Advalorem sistem alınan satılan ürünler içerisinde yerini almış bulunmaktadır.. her hangi bir devlet dairesi ile temas kurulmadan verginin ödenmesi sağlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla