Ödünç Verilebilir Fonlar Teorisi

İsveçli iktisatçı K. Wicksel ve İngiliz iktisatçı D.H.Robert. tarafından geliştirilen bu teoriye göre faiz oranının belirlenmesinin…

Otofinansman (İşletmenin Kaynak Yaratması) Nedir?

Finansman, işletmenin gereksinim duyduğu kaynakların sağlanması ve bunların firma değerini maksimize edecek projelere yönlendirmesi anlamına gelmektedir.…

Monopol Nedir?

Monopolcü (tekelci) rekabet teorisi ilk kez ABD’li iktisatçı E.H. Chamberlin’in “Tekelci Rekabet Teorisi”  ve İngiliz iktisatçı…

Mevduat Nedir?

Mevduat, gerçek ve tüzel kişilerin, diledikleri zaman ya da belli bir zaman sonra ya da belirlenen…

Avrupa Merkez Bankasının Görevleri Nelerdir?

Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank – ECB)  tüzel kişiliğe sahip, bağımsız bir AB organıdır. Görevi,…

Maliye Politikası Nedir?

Devletlerin maliye politikası araçları sayesinde, ekonominin tam istihdama ulaşmasını sağlamak, ekonomik dalgalanmaları en aza indirgemek ve…

Oligopol Piyasa Nedir?

Piyasalar oyuncu ve rakebet durumuna göre sırası ile tam rekabet piyasası, monopolcü piyasa, oligopol piyasa ve…

Monetarist (Parasalcı) Ekonomi Nedir?

M. Friedman‘ın ünlü, “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur.” sözü monetarizmin temel felsefesini…

Mikro İktisat ve Makro İktisat

Mikro iktisat ve makro iktisatın ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle iktisat biliminin ne olduğu sorusunu yanıtlamak…

Kur Rejimi Nedir?

Döviz kurları, bir para biriminin başka bir para birimi cinsinden fiyatı olarak anlaşılabilir. Ancak, tıpkı mal…

Araç çubuğuna atla