DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMCIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yabancı yatırımcılar için en önemli etken kar oranıdır. Yabancı yatırımcılar için yüksek kar oranlarına ulaşmak çok önemli bir etkendir. Bununla birlikte kar aktarımı yapılıp yapılamama olayı da çok önemli bir etkendir. Yatırımcılarda önemli olaylardan bir tanesi de maliyetlerin düşük olması ticaret yapılması planlanan ülkelerde tarife ve kotalardan kaçınmak gibi olaylar da çok önemli bir etkendir. Yatırımdaki en önemli faktörlerden biriside ekonomik istikrar gelmektedir. Düzenli ekonomik bir istikrar en önemli unsurdur. Yatırımda önemli olaylardan biri de düzenli sürdürülebilir reel bir ekonomik büyüme çok daha düşük faiz oranları öngörülür enflasyon oranları ve bununla birlikte ılımlı döviz kuru hareketliliği bu gibi sebepler yabancı yatırımcıların yatırım yapıp yapmaması konusunda ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye aldıkları ve değerlendirdikleri başlıca sebeplerdendir.

Ülke genelinde serbest piyasada benimsenmiş olan ekonominin uluslararası ticaret ve yabancı sermaye politikasında liberalleşme yönüne doğru ilerlemeler kaydedilmesi yabancı yatırımcının yatırdım yapması için olumlu karat olmasını sağlayabilmektedir. Aranan faktörlerde yabancı sermayenin gideceği ülkede ki aranan bir diğer önemli etken ise iç pazarın piyasadaki hareketlilik durumudur. İç pazar hareketliliğindeki en önemli etkenlerden biri de yatırım yapılacak ülkedeki talebin yönünün ne olduğudur. Genellikle yabancı yatırımcılar geniş iç pazara sahip ülkelerde yatırımcının yarımlardan sağlayacağı gelir o ülkedeki pazardaki talep yüksekliğine bağlıdır.

Piyasa genişliği gayri safi hasıla ile ölçülür piyasa ne kadar geniş ise ona göre piyasadaki hacmi de o kadar geniştir. Bir pazarda satış düzeyi ne kadar büyük olursa Pazar hacmine göre geliri de doğal olarak yüksek olur bu yüksek gelir seviyesi sayesinde firmanın ülke Pazar piyasasına güvenci artacaktır bu sayede doğal olarak aynı firmanın ülkede ki yatırımları da artacaktır. Bir ülkede yatırımcıları çok cezp eden bir nokta da işçinin kalitesi ve ucuzluğudur. Bu sayede yatırımcı hem işini daha ucuza mal etmiş olur hem de masrafları yani giderleri daha az olmuş olur bu da yatırımcıyı daha çok memnun ettiği için ülkeye olan yatırımlarını artırabilir.

Bu sayede ülkenin de dış gelirleri artacaktır. Bu durum gelişmiş ülkelerde yabancı sermaye için büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle yatırımcılar iş gücünüzün daha ucuz ve sendikalaşmanın daha da az olduğu az gelişmiş ülkelere kazanç artırmak amacı ile az gelişmiş ülkelere yönelmektedir. Yoğun üretim yapan firmalarda daha yüksek kar marjı sağlayan açılardan biri gerçek anlamda ucuz daha az masraflı iş gücü bulunan ülkelerdir.

Bir ülkede eğer ki doğal kaynak bol ise o ülkede aynı zamanda ucuzdur da doğal kaynağı bol olan ülkelerde doğal kaynaklar yeryüzüne dengeli bir biçimde dağılmıştır. Diğer gelişmiş ülkelerde kullanım için olması gereken ihtiyacımız olan direk o halde geçiyor yerine kuzum. En önemlisi ise hasta hanede adım atacak yer in yoğunluk nedeni ile olmayışıdır. En önemlisi de kuruluş ulaşım haberleşme ve enerji bunlardan en önemlileridir. Ara mali tedarikleri ve ham madde tedarikleri de yatırımcılar yönünden çok büyük pozitif yaklaşımlar oluşmasını sağlar yatırımcılar açısından.

Ekonomik Faktörler

Diğer faktörlerden öncelikli olarak tarife ve kotalar olarak adlandırılabilir. Gümrüklerde oluşturulan tarife ve kotalar büyük uluslararası firmalarda üretim düşüşü satışlardan elde edilen hasılatlarda ve kazanılan kar marjında düşüşlere neden olabilir. Uluslararası şirketlerde bu tür kısıtlamalar negatif olarak etkiler çünkü büyük çaplı ticaretler yapmak için uğraşan şirketler kota ve tarife engeline takıldığında kazancı düşeceği için bu olay negatif etkilemektedir.

Bu etkenlerin en aza indirilmesi ile ilgili çeşitli kurumlar ve firmalar tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda kazancın artırılması ve maliyetin azaltılması planlanmaktadır.

Monopolcü Güç Yaratılması

Sanayi teorisinde örgütlenmeye göre bilgi sahibi olunan ve becerikli olunan firmalar işlerinde uzman deneyimli olan firmalar dış piyasalara açılabilmesi bakımından oldukça avantajıdırlar çünkü tek el işçiliğe sahiptirler. Eğer ki bu tür durumlarda kaynak ve mallar hareketli olsalar bile tabi ki de bu durumlara istenildiği an sahip olunabilseydi piyasada tek el monopolcü ürünlere rastlanmazdı. Örneğin herhangi bir piyasayı ele alalım bir ürün üretiliyor ve sadece bir kişi üretiyor. Bu tür firmalar tek ürün olduğu için uluslararası piyasaya daha kolay açılabilirler. Bu sebeple piyasada tek olan ürünler çok avantajlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla