Ex-Post Yatırım Nedir?

Ex-Post Yatırım Nedir?

Ex- ante ve ex-post, bir teminatın getirisini tahmin etmede kullanılan Latin terminolojileridir. Bu yazıda, ex-ante vs ex-post’u detaylı olarak tartışacağız. Ex-ante gelecekte bir şirketin potansiyel getirileri gibi belirli bir olayın öngörüsüdür. Ex-ante tahminleri, genellikle arz ve talep piyasa güçlerinden etkilenen değişkenleri hesaba katmak mümkün olmadığından yanlış tahminlerdir.

Öte yandan, ex-post “olaydan sonra”, ex-ante “olaydan önce” anlamına gelir. Ex-post geriye dönük olarak gerçekleştikten sonra sonuçlara odaklanır. Yatırım şirketleri için, analistler bir yatırım üzerinde kar veya zarar olasılığını tahmin etmek için geçmişe dönük getirileri kullanabilirler.

Ex- Ante Nedir?

Ex-ante, “olaydan önce” anlamına gelen Latince bir kelimedir ve yatırımcıların bir yatırımdan veya bir şirketin belirli bir süre sonunda kazanmayı bekleyebileceği kazançlardan kazanabileceği tahmin edilen getirisidir. Basit bir ifadeyle, bir olayın gerçekleşmeden önce gerçekleşmesi öngörüsüdür ve gerçek sonuç belirsizdir. Sonucun tahminini yaparak, elde edilen ex-ante değeri daha sonra gerçekleştiğinde gerçek performansla karşılaştırılabilir.

Ex- Ante Nasıl Çalışır?

Ex-ante, bir olayın gerçekleşmeden önce veya katılımcılar olaydan haberdar olmadan önce öngörülmesidir. Tahmin, bir işletmenin, bir birimin veya tüm bir işletmenin bireysel ürünlerini içerebilir. Tahmini sonuç, tahminin fiili sonuçlarla karşılaştırılması için temel teşkil eder.

Örneğin, faiz oranlarını yükseltip yükseltmeme konusunda karar vermek için beklenen enflasyon konusunda önceden tahminlerde bulunuluyor. Öngörü, olay gelecekte ortaya çıkacağı için gerçek verilere dayanmıyor ve ekonomik performansın nasıl olacağını kesin olarak bilmiyor.

Bu durumda faiz oranları artırılırsa, yalnızca öngörülen sonuç gerçekleştiğinde kararın doğru veya yanlış olduğunu biliyoruz. Artan faiz oranları ve küresel durgunluk ekonomiyi enflasyona itti ise, faiz oranlarını yükseltmenin yanlış bir karar olduğu anlamına gelebilir. Bununla birlikte, ekonomi hala istikrarlıysa ve üç ila beş yıl sonra yönetim kurulunun üzerinde çalışıyorsa, faiz oranlarını artırma kararının uygun ve zamanında olduğu anlamına gelir.

Ex- Post Nedir?

Ex-post, “olaydan sonra” anlamına gelen Latince bir kelimedir ve Latince “ex-ante” kelimesinin tam tersidir. Yatırım şirketleri, gerçek veya tarihsel getirilere dayalı bir teminatın beklenen getirilerini tahmin etmek için bu konsepti kullanır. Tahmini getirilere dayanan ex-ante’nin aksine, ex-post, şirketin yatırımcıları tarafından kazanılan getiri olan şirketin elde ettiği gerçek sonuçları temsil eder.

Yatırımcılar, piyasa şoklarından etkilenebilecek tahminler dahil edilmeksizin, güvenliğin gerçek performansını elde etmek için eski verileri kullanırlar. Bir teminatın eski değeri, yatırımcılar tarafından ödenen bedelin teminatın mevcut piyasa fiyatından düşülmesiyle elde edilebilir.

Ex-Post Nasıl Çalışır?

Bir varlığın ex-post değeri, genellikle bir yıldan az bir sürede belirli bir süre boyunca başlangıç ​​ve bitiş değerleri dikkate alınarak ve sonra varlık değerindeki büyüme veya düşüşler ile varlığın elde edilen gelirleri dikkate alınarak hesaplanabilir. Başlangıç ​​değeri, o sırada varlığın piyasa fiyatı veya satın alımın ölçüm süresi içerisinde gerçekleşmesi durumunda yatırımcının varlığa ödediği fiyattır. Bitiş değeri, varlığın cari piyasa fiyatı veya bugünkü varlığın elde edilmesi için potansiyel yatırımcıların ödediği fiyattır.

Elde edilen değer daha sonra yatırım fiyatı dalgalanmalarını veya kazançlarını analiz etmek ve bir güvenlik veya yatırımın beklenen getirilerini tahmin etmek için kullanılabilir. Eski değer (geçmişe dayanan fiili getiri) değeri, kullanılan risk değerlendirme yöntemlerinin doğruluğunu belirlemek için öngörülen getirilerle karşılaştırılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla