Leasing Nedir?

Leasing, sabit varlık gereksinimlerini çözmek için varlığın satın alınmasına karşı tercih edilen bir çözüm şeklidir. Bu yatırımı değerlendirirken, sermaye sahibinin finansal kiralama işleminin sermaye üzerinde daha iyi getiri sağlayıp sağlayamayacağını anlaması esastır. Leasing’in avantaj ve dezavantajlarına bir göz atalım:

Leasing İçin Kira Bedeli Nedir?

Donald B. Grant’in ünlü bir sözü vardır: “Süt çok ucuzken neden bir ineğe sahip olasınız? Gereksinim duyduğunuz şey inek değil süttür.” Leasing kavramı bu alıntıdan etkilenmiştir. Sütü varlığı kullanma hakkı, ineği ise varlık olarak düşünebilirsiniz. Nihayetinde, makine kullanarak bir ürün üretmek isteyen bir kişi, sahip olduğu bir makineyi bir kiralama düzenlemesi altında satın almadan da kullanabilir.

Bir kiracı, varlığın sahibi ve varlığın kullanıcısı arasında bir düzenleme olarak tanımlanabilir. Bu noktada kiracı bir varlık satın alır ve kiraya veren varlığı kira kiralama denilen dönemsel ödemeler karşılığında kullanmasına izin verir. Leasing, her iki taraf için vergi avantajından yararlanma veya vergi planlaması yapma konusunda faydalıdır.

Kira süresinin bitiminde, varlık, kiracı (kullanıcı) tarafından varlığın zorunlu olarak satın alınmasına ilişkin sözleşmedeki herhangi bir hükmün bulunmaması durumunda mal sahibine geri döner. Kira sözleşmesinin sona ermesi sonucunda olası dört farklı yol vardır.

  • Kira, kiracı tarafından sürekli olarak veya belirli bir süre için yenilenir.
  • Varlık, kiralayana geri döner.
  • Varlık, kiralayana geri döner ve üçüncü bir tarafa satılır.
  • Kiraya veren varlığı kiracıya satar.

Leasingin Amacı Nedir?

Leasingin birden fazla amacı olabilir. Genel olarak, leasing aşağıdaki nedenlerden dolayı yapılandırılmıştır.

Vergi İndirimi

Vergi indirimi her iki taraf için de geçerlidir. Varlığın sahibi, değer kaybını defterlerinde bir gider olarak talep edebilir ve bu nedenle vergi avantajından yararlanabilir. Öte yandan, kiracı, varlıkları bir gider olarak kiralayabilir ve benzer şekilde vergi avantajı elde edebilir.

Risklerin Korunması

Paranın varlığa yatırılmasını önlemek için mülkiyete girilmez. Dolaylı olarak kaldıracı düşük tutar ve bu nedenle borç para alma fırsatları işletmeye açık kalır. Kira, bilanço dışı bir kalemdir.

Leasing Avantajları

Dengeli Nakit Akışı

Leasingin en büyük avantajı, nakit çıkışının veya finansal kiralama ile ilgili ödemelerin birkaç yıla yayılmış olması ve böylece bir kerelik önemli nakit ödemelerinin yükünü kurtarmasıdır. Bu, bir şirketin sabit nakit akışı profilini sürdürmesine yardımcı olur.

Kalite Varlıkları

Bir varlığın kiralanması sırasında varlığın mülkiyeti hâlâ kiraya verene aittir. Kiracı ise sadece kira giderini öder. Bu anlaşma göz önüne alındığında, bir işletmenin aksi takdirde uygun olmayan veya pahalı görünebilecek kaliteli varlıklara yatırım yapması makul olur.

Sermayenin Daha İyi Kullanımı

Bir şirketin bir varlığa yatırım yaparak satın almaya karar vermesi durumunda şirket, diğer sermaye gereksinimlerini finanse etmek veya daha iyi bir sermaye yatırım kararı için para kazanmak için sermayeyi serbest bırakır.

Vergi Geliri

Finansal kiralama gideri veya leasing ödemeleri faaliyet gideri olarak kabul edilir ve dolayısıyla faizler vergiden düşülebilir.

Denge Planı

Kira harcamaları faiz gideri ile aynı muamele görse de, kira kontratı borçtan farklı bir şekilde değerlendirilir. Leasing, bilanço dışı borç olarak sınıflandırılır ve şirketin bilançosunda görünmez.

Daha İyi Planlama

Kira giderleri genellikle varlığın ömrü boyunca sabit kalır veya kira sözleşmesi veya enflasyona paralel olarak artar. Bu, bir bütçeleme uygulamasına geçerken masrafların veya nakit çıkışının planlanmasına yardımcı olur.

Düşük Sermaye Gideri

Leasing, yeni kurulan bir işletme için daha düşük başlangıç ​​maliyeti ve daha düşük CapEx gereksinimleri anlamına geldiği için ideal bir seçenektir.

Teknolojinin eski hale gelme riskinin yüksek olduğu sektörde faaliyet gösteren işletmeler için, leasing büyük getiri sağlar. İşletmeyi yakın zamanda tükenebilecek bir teknolojiye yatırım yapma riskinden kurtarır. Örneğin, teknoloji işi için idealdir.

Fesih Hakları

Kiralama süresinin sonunda kiracı, mülkü satın alma ve kiralama sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir, böylece işletme için esneklik sağlar.

Leasing Dezavantajları

Kiralama Giderleri

Kira ödemeleri bir varlığa yapılan hisse senedi ödemeleri yerine gider olarak kabul edilir.

Sınırlı Finansal Faydalar

Bir arazi için kira ödemesi yapılması durumunda, işletme, arazi değerindeki herhangi bir değerden yararlanamaz. Uzun vadeli kiralama sözleşmesi, sözleşmenin kilitlenmesi ve birkaç yıl için giderlerin sabitlenmesi nedeniyle işletme üzerindeki yükünü korumaktadır. Varlığın kullanımının birkaç yıl sonra gereksinimi karşılamadığı durumlarda, kira ödemeleri bir yük haline gelir.

İşlem Ve Belgeleme

Genel olarak, bir kira sözleşmesine girmek karmaşık bir süreçtir ve kiralanan bir varlığın eksiksiz bir şekilde belgelendirilmesini ve uygun şekilde incelenmesini gerektirir.

Varlık Bakımı

Kiracı, kiralanan varlığın bakımından ve doğru şekilde işletilmesinden sorumlu olmaya devam eder.

Sınırlı Vergi Faydası

Yeni bir başlangıç ​​için vergi giderinin asgari düzeyde olması muhtemeldir. Bu durumlarda, kiralama giderlerinden elde edilebilecek hiçbir ek vergi avantajı yoktur.

Özetlemek gerekirse, leasing, kaynak yetersizliği nedeniyle borç veya vadeli kredi gibi diğer finansman araçlarıyla para toplayamayan bir kişi veya işletme için uygundur. İşletme veya kiracı borcunu ödemek için peşinat parasını bile ayarlayamaz. Bu durumda leasing onun için en iyi seçenektir. Öte yandan, parasını verimli bir şekilde yatırım için kullanmak isteyen kişi finansör olabilir ve faiz gelirini kazanabilir.

Çeşitli leasing türlerinin kullanımı ile ilgili bilinçli bir karar almak için, leasing finansmanının diğer finansman türleriyle karşılaştırılmasına bakabiliriz. Karşılaştırmalı üstünlük modelleri genellikle iki ülkeye ve iki ürüne odaklanır, ancak gerçek dünyada çok sayıda mal ve ülke bulunur. Giderek daha basit bir fiyatla rekabet etmek yerine, çeşitli ürün ve seçeneklere yönelik talep artmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla