Mevduat Nedir?

Mevduat, gerçek ve tüzel kişilerin, diledikleri zaman ya da belli bir zaman sonra ya da belirlenen bir bildirim koşuluna bağlanarak, bankadan geri çekmek üzere, belirlenen faiz karşılığında bankalara yatırdıkları para olarak tarif edilebilir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır. Mevduat hesapları bilinen şekli ile vadeli  mevduat ve vadesiz mevduat hesapları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Tasarruf ehliyeti sahibi olan ve temyiz kudreti bulunan gerçek kişiler  kendi adlarına vadeli veya vadesiz tasarruf mevduatı hesabı açılabilirler. Bankalarda hesap açılırken genellikle alt ve üst sınır bulunmamaktadır. Mudiler istediği miktarda mevduat hesabı açabilirler. 

Mevduatın izlendiği hesaplara ise, yerine veya türüne göre, “mevduat hesapları”, “alacaklı câri hesaplar”, “küçük câri hesaplar” gibi adlar verilmektedir. Mevduat bankalarında açılan hesaplar “mevduat hesabı” ismini alırken, katılım bankalarında açılan bu tür hesaplara “özel hesap” denilmektedir.

Bireysel müşterilerin bankalarda açtıkları hesaplara “tasarruf mevduatı” denilirken, işletmeler adına açılan hesaplara “ticari mevduatlar”, bankaların diğer bankalarda açtığı hesaplara “banka mevduatı” ve resmi kurumların bankalarda açtığı hesaplara da “resmi mevduat” ismi verilmektedir.

Vadesiz Mevduatlar: Bankanın onayı aranmaksızın mudi tarafından arzu edildiği zaman kısmen veya tamamı ile bankadan çekilebilen, herhangi bir ihbar veya vade koşulu taşımayan, faiz tahakkukları yıl sonu itibariyle veya hesabın kapatılması ile yapılan mevduattır. Vadesiz mevduata banka tarafından faiz verilip verilmemesi önemli değildir.

Vadeli Mevduatlar: Mevduatın sadece belirli bir süre  geçtikten sonra çekilebileceğinin banka ile müşteri arasında kararlaştırılması halinde vadeli mevduat söz konusu olacaktır. T.C Merkez Bankası tebliğine göre vade türleri 1, 3, 6 ay ile 1 yıl ve 1 yıldan uzun süreli mevduat şeklinde olabilir. Bu sürelere içinde bulundukları gün dahildir. Faiz ödemeleri ise 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık faiz ödemesi biçimindedir. Ancak, Merkez bankası tebliğinde asgari bir vade süresi belirlenmemesi nedeni ile 1, 5, 7 gün vadeli mevduat kabulü gündeme gelebilmektedir.


Vadeli mevduatta, vadeden önce para çekilmesi bankanın kabulüne bağlıdır. Ancak uygulamada bankalar müşterilerini bu taleplerini geri çevirmemektedir.

Bireysel Mevduat:  Kişilerin bireysel amaçlarına yönelik açtıkları hesaplar bireysel mevduat olarak adlandırılmaktadır. Bu hesaplarda tasarruf yetkisi sadece hesap sahibi kişiye ait olup sadece hesap sahibinin talimatıyla üçüncü kişinin hesaplarda işlem yapması mümkündür.

Birlikte Mevduat: Birden fazla kişinin ortak olarak bankada sahip oldukları mevduatlar birlikte mevduat olarak adlandırılmaktadır. Hesap sahibinin ölümü üzerine mirasçıların hesap üzerindeki ortaklıkları, adi ortaklık ilişkisinde ortakların adına müştereken açılan hesaplar ile eşlerin birlikte mevduat hesabı açtırması birlikte mevduata örnek olarak gösterilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla