Mutlak Üstünlükler ve Mukayeseli Üstünlükler Nelerdir?

Mutlak üstünlükler, bir ülkenin spesifik malları nispeten düşük marjinal maliyet ile verimli ve etkili bir şekilde üretmesine izin veren doğasında var olan bir yetenektir. Bir ülke, bu marjinal maliyeti düşük kaliteyle, daha az iş gücü, daha az zaman ve kaliteden ödün vermeden daha az maliyetle üretebilirse, bir malın üretilmesinde mutlak bir avantaja sahiptir. Mukayeseli üstünlükler, ülkenin diğer ülkelere kıyasla daha düşük marjinal maliyet ve fırsat maliyetinde özel mal üretme kabiliyetidir. Vurgulamanın yalnızca marjinal maliyete olduğu mutlak üstünlüğe kıyasla, karşılaştırmalı üstünlük hem marjinal hem de fırsat maliyetini hesaba katar.

Mutlak Üstünlükler ve Mukayeseli Üstünlükler Tanımı

Mutlak üstünlükler, bir ülkenin diğer ülkelere kıyasla düşük marjinal maliyetle belirli malları etkin bir şekilde üretebilmesidir. Karşılaştırmalı üstünlük kavramı, ülkenin diğer ülkelere kıyasla düşük marjinal maliyet ve fırsat maliyetinde belirli bir malı üretme kabiliyetini ifade eder.

Temel Kavramları

Mutlak üstün olan ülke rakip ülkeye kıyasla, belirli bir malın marjinal üretim maliyetinin düşük olmasıyla ilgilenir. Mukayeseli üstün olan ülke ise rakip ülkeye kıyasla daha düşük marjinal ve belirli bir malın üretim maliyetini düşürür.

Üstünlüğün Ticari Faydaları

Mutlak üstünlük kavramı, ticaret işlemine dahil olan her iki ülke için her zaman karşılıklı olarak faydalı olmayabilir. Mukayeseli üstünlükte ise her iki ülkedeki işlemlerde birbirlerinin karşılaştırmalı üstünlükleri nedeniyle karşılıklı olarak fayda sağlanır.

Üretim Maliyeti

Mutlak bir üstünlük, rakiplere kıyasla belirli bir malın üretim maliyetini düşürmek anlamına gelir. Karşılaştırmalı üstünlük, spesifik olarak, belirli malların üretiminin rakiplere kıyasla daha düşük fırsat maliyetini ifade eder.

Üstünlük Mallarının Üretimi

Bir mal üretme konusunda mutlak bir avantaja sahip olan ülkeler, aynı mevcut kaynaklar ile o maldan daha yüksek bir hacim üretir. Karşılaştırmalı üstünlüğü olan ülkeler, aynı ülkede belirli bir malın ve kaynakların tahsis edilmesine karar verirken bir ülkedeki çoklu malların üretimini dikkate alır.

Kaynakların Tahsisi

Mutlak bir avantaj, üretimin fırsat maliyetini hesaba katmadığından, bir malın üretimi için bir ülke tarafından kaynak tahsisine karar vermede çok etkili olmayabilir. Karşılaştırmalı üstünlük, üretimin fırsat maliyetini göz önünde bulundurur; kaynak tahsisi, yerli üretim ve belirli ürünlerin ithalatında alınacak kararlarda daha etkilidir.

Üstünlük Ekonomilerinin Yararları

Mutlak üstünlük bağlamındaki işlemler doğada karşılıklı olarak faydalı değildir. Karşılaştırmalı üstünlüğe dayalı ticaret kararları doğada karşılıklı olarak faydalıdır.

Mutlak Üstünlükler ve Mukayeseli Üstünlükler Ekonomisinin Etkinliği

Mutlak avantaj kavramı, üretimin fırsat maliyetini düşünmeden aynı mevcut kaynaklarla üretimi maksimize etmeye odaklandığı için çok etkili olmayabilir. Karşılaştırmalı üstünlük, kaynakların tahsisi, yerli üretim ve malların ithalatı / ihracatı ile ilgili kararlar alma konusunda ülkelere yardım konusunda daha etkilidir.

Mutlak Üstünlükler Örneği

Otomobil üretiminde iki ülke (ülke 1 ve ülke 2) örneğini ele alalım. Ülke 1’in 10 çalışanı ile saatte 3 araba ürettiği ve ülke 2’nin 10 çalışanı ile 5 araba ürettiği varsayılmaktadır.  Bu durumda, 2. ülke, 1. ülkeye göre mutlak bir avantaja sahiptir. Çünkü 2. ülke, aynı sayıda çalışanı olan 1. ülkenin saat başına bir kaç araba daha fazla üretebilir.

Mukayeseli Üstünlükler Örneği:

Örnek olarak ülke 1 ve ülke 2’yi ele alalım. Ülke 1 10 araba veya 20 bilgisayar üretebilirken, ülke 2 22 araç veya kullanılabilir kaynakları olan 30 bilgisayar üretebilir. Ülke 2 için 1 birim bilgisayar üretme fırsat maliyeti ülke 1’den daha yüksek; ülke 1 için 1 birim araba üretme fırsat maliyeti ülke 2’den daha düşüktür. Mukayeseli üstünlükler kavramına göre, ülke 1 bilgisayar üretmeli ve ülke 2 maliyetlerini optimize etmek için otomobil üretmelidir.

Mutlak üstünlük ve mukayeseli üstünlük kavramı, bu malların üretiminin marjinal maliyeti ve fırsat maliyeti göz önünde bulundurulurken, belirli malların üretimi için kaynak tahsisi, malların ithalatı ve ihracatı konusunda mantıklı kararlar almasına yardımcı olan ekonomi ve ticaret ile ilgilidir. Mutlak üstünlük, bir malın marjinal üretim maliyetine odaklanırken, karşılaştırmalı üstünlük özellikle üretim fırsat maliyetine odaklanır. Ülkeler arasındaki karşılaştırmalı üstünlüğe dayanan ticari kararlar her zaman karşılıklı olarak faydalıdır. Karşılaştırmalı üstünlük, ülkelerin kaynak tahsisi ve üretimi konusunda daha etkin karar vermelerine yardımcı olduğundan, mutlak avantajlara kıyasla ekonomiler için daha faydalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla