Otofinansman (İşletmenin Kaynak Yaratması) Nedir?

Finansman, işletmenin gereksinim duyduğu kaynakların sağlanması ve bunların firma değerini maksimize edecek projelere yönlendirmesi anlamına gelmektedir. Amaç, firma değerini artıran kararlar ile pay senedinin değerinin azamileştirilmesidir.  Bunun başarılabilmesi için kâr ile risk dengelenerek, finansal planlama, varlıkların yönetimi ve işletmenin gereksinim duyduğu fonların sağlanması olan üç fonksiyonun da yerine getirilmesi gerekir.

İşletmeler uzun vadeli fon gereksinimlerinin bir kısmını da oto finansman yoluyla sağlamaktadırlar. Otofinansman, kârların dağıtılmayarak işletmede bırakılması yoluyla sağlanmaktadır. Diğer bir tanımla otofinansman, bir işletmenin kendi gücü ile öz sermaye yaratılmasıdır. Otofinansman, işletmenin iç kaynaklarıyla oluşturulan fona verilen addır. Diğer bir deyişe Otofinsman bir işletmenin, bir konuyu, ne ortaklarının yeni desteğine ne de borçlanmaya gerek kalmadan kendi olanakları ile finanse etmesidir.

Otofinansman, bir işletmenin kendi gücüyle sermaye ortaya koyması; kuruluşun kendi öz kaynaklarından yeni bir yatırım gerektirdiği fonları sağlayabilmesidir. Otofinansman sayesinde yabancı kaynaklara olan ihtiyaç giderilmiş olur. Böylelikle işletmenin üstlenmiş olduğu risk de azalır.

Otofinansman Nerelerde Uygulanır?

Otofinansman daha çok iç finansman gücünün yüksek olduğu bir mali yapıya sahip işletmeler tarafından uygulanır. Otofinansman, bir işletmede yatırımların o işletmenin kârı ile gerçekleştirilmesidir. Diğer bir ifade ile otofinansman, bir işletmenin, yatırımlarını kendi iç kaynaklarından finanse etmesidir. İşletmelerin kendi gücü ile fon oluşturmasıdır.

İşletmeler, kuruluşundan sonra, yasal şekline göre yeni ortaklar alarak yada pay senedi  ihracı  yoluyla  öz  kaynaklarını  arttırabileceği  gibi  elde  edilmiş kaları  faaliyetlerin finansmanında  kullanarak    da    öz    sermayesini    güçlendirebilir. 

İşletmelerin elde ettikleri    net    kârları    ortaklara    verme    ve dağıtmayarak işletme bünyesinde tutma seçenekleri vardır. Elde edilen karın tümünün  ya da bir kısmının  ortaklara dağıtılmayarak  işletme bünyesinde bırâkılması da öz kaynaklarını arttıran önemli bir araçtır. İşte   dağıtılmayan   kârlarla   ek   fon   yaratılmasına   yada  işletmenin  finanse edilmesine otofinansman yani işletmenin kendi kendine   kaynak   yaratması denir. 

Otofinansman Çeşitleri Nelerdir?

1. Açık Otofinansman 

Karlar dağıtılmıyor ve bireysel isletmeler ile kişi şirketlerinde sermaye hesaplarında alıkonuluyor ve anonim şirketlerde yedek akçe hesaplarına geçiriliyorsa bu gibi durumlarda otofinansmanın açık şekli söz konusudur.

2. Gizli Otofinansman

Gizli yedek akçe, genellikle sermaye şirketlerinde, iktisadi varlıkların eksik, borçların fazla değerlendirilmesi sonucu yaratılan; ancak öz sermayenin bir öğesi olarak bilançoda gösterilmeyen, bilançonun varlık ve kaynakları arasında saklanan bir fazlalıktır. Yani gizli yedek akçe, işletmenin bilançosunda görülen özsermaye tutarı ile, gerçek öz sermaye arasındaki farktır. Gizli otofinansman da gizli yedek akçe ayrılması yoluyla yapılır.

 Otofinansmanla fon sağlamanın yararları; 

a)İsletmelerin finansal bağımsızlıklarını arttırır,

b)Kredi verenler için emniyet görevi görür

Sakıncaları;

a) Ortaklar uzun süre kardan yoksun kalacağı için onların hoşnutsuzluğuna ve hisse senetlerinin piyasadaki değerinin düşmesine sebep olabilir, 

b) İşletmeye kaynaklarını rasyonel olmayan bir biçimde kullanma sakıncasını doğurabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Araç çubuğuna atla